Birds, Bees and Butterflies

Het Triple B® concept is een verrijking voor mens, flora en fauna. Ook draagt het bij aan economische en milieuvraagstukken.

Als vogels, bijen en vlinders zich weer in een woonomgeving manifesteren, is dat een mooi resultaat en zegt dit iets over het vestigingsklimaat van flora en fauna en ‘van onszelf’. Het Triple B® concept bestaat uit 3 pijlers, Biodiversiteit, Bodem & Water en Beleving & Bewustzijn.

B1 : Biodiversiteit

Biodiversiteit ontstaat door variatie in de inrichting en diversiteit in soorten begroeiing. Diversiteit in soorten beplanting zorgt voor biodiversiteit bij dieren. Diverse vlinders en bijen in de (dak)tuin zijn een indicator voor een geslaagde biodiversiteit.

Het Triple B® concept zorgt voor variatie en beleving. Hoe groter de variatie, hoe meer natuur en milieu wordt geholpen. De versteende stad zorgt voor overlast (water en geluid). Een voorbeeld, een boom neemt water op, dempt geluid en het geritsel van bladeren verdrijft het omgevingsgeluid. Het Triple® concept biedt mogelijkheden om in de ontwerpfase al te kiezen voor de juiste typen begroeiing, creëren van luwte en open water in combinatie met ruimtelijke beleving en beeldkwaliteit.

B2 : Bodem & Water

Bodemleven en bodemstructuur vormen de basis voor een goede ontwikkeling van beplantingen. Het bodemleven zorgt vooral voor de afbraak van organisch materiaal. Bij al deze omzettingen komen afvalstoffen vrij, die op hun beurt dienen als voeding voor andere bodemorganismen en uiteindelijk voor de plant. De bodemstructuur bepaald de lucht en waterverhouding en de mate van waterberging. De bodem is dus een buffer van voedsel en water. De versteende stad zorgt voor wateroverlast. De bodem als buffer kan in tuinen, in straten maar ook als begroeide daken. En dan gaat het over enorme oppervlakten met een enorme bergingscapaciteit. En deze vochtige bodem met begroeiing koelt ook weer de stad op warme dagen.

B3 : Beleving & Bewustzijn

Bewustzijn en bewustwording is essentieel. Als men bewust is van de problematiek en van de voorgestelde oplossingen zijn we een stap verder. Bewustwording begint bij jezelf en resulteert dat een soms kleine verandering leidt tot duurzaam handelen met grote gevolgen. Bewust worden van de natuur om je heen, bewust kiezen voor vergroening. Diverse onderzoeken geven aan dat een ‘begroeide’ omgeving rustgevend werkt en leidt tot minder stress, betere concentratie, minder agressiviteit en meer gelukbeleving.

Esthetiek, ontspanning, kwaliteit van ruimte zijn belangrijke hedendaagse wensen, maar ook ontmoeten, gemeenschappelijk en groen zijn trends die allemaal prima samen te brengen zijn in en op een begroeid gebruiks- en/of beleefdak.

Roosendaal Landscaping BV

"Wij zijn een multidisciplinair groenbedrijf met jarenlange ervaring in vormgeving, advies en realisatie.”


Diensten

  • Extensieve tuindaken
  • Groendaken
  • Sedumdaken
  • Tuinontwerp
  • Tuinaanleg

Contact Informatie

1e Mientlaan 11 - 2223LG Katwijk
071 - 3646111
071 - 3622273
info@rlbv.nl
Ma-Vr: 10.00 - 18.00 u

© 2023 Roosendaal Landscaping BV ; alle rechten voorbehouden - website door : MKBIA