Roosendaal Landscaping

Creëert toekomstbestendige privé en werk leefomgevingen met flora en fauna. Deze ontspannende multifunctionele daken maken de stad gezonder en versterken de biodiversiteit.

Vertrouwd in het Omtoveren van grijze daken naar groene oases bij

Laat je adviseren - vergroen je zakelijke pand

Ons groenbedrijf ontwerpt, adviseert en voert kleine en grotere opdrachten in eigen beheer uit. Daarna blijven wij graag betrokken en onderhouden en beheren vele duizenden m² (dak)groen. Hierdoor ben jij volledig voorzien in het vergroenen van jouw zakelijke pand.

Specialisme

Wij ontwikkelen en realiseren leefdaken, daktuinen, natuurdaken en groene gevels.

SpongeTop waterretentiedaken

Samen met ACO realiseren wij sedumdaken met een hydrofiel drukvast steenwol voor berging van water.

Blauw/Groen dak

Brink2

Triple B® natuurdaken

Birds, Bees and Butterflies: het Triple B® concept is een verrijking voor mens, flora en fauna. Ook draagt het bij aan economische en milieuvraagstukken.​

Groen+ dak

akzo-1

GreenSteel ​Groene Gevels

Verticale begroeiing op wanden, voor zowel indoor als outdoor. Wordt door Roosendaal Landscaping gerealiseerd en onderhouden.

Niet van toepassing

Koningsplein4

Sedum en kruidendaken

De begroeiing van een sedumdak bestaat uit vetplantjes. Deze daken zijn gemakkelijk in het onderhoud en geschikt voor schuine daken.

Groen dak

Koningsplein1

Leefdaken

Groendaken gaan goed samen met gebruiksdoelen zoals sporten, zwemmen, urban farming of recreëren in een rooftop bar.

Rood dak

PLNT1

Multifunctionele daken - i.c.m. zonnepanelen

Met een goed legplan kan een groendak gecombineerd worden met zonnepanelen.

Geel dak

Sedum dak onder zonnepanelen bij project Museon van Roosendaal

Waarom organisaties voor Roosendaal kiezen

Projectrealisatie en beheer

Ons groenbureau adviseert over landschaps- en inrichtingsplannen en ontwerpt, detailleert en realiseert zowel kleine als grote daktuinen en groenprojecten.

Totaalpakket

Van creatieve planvorming tot een gegarandeerd kwalitatief eindresultaat door vakmanschap. Dit levert een snelle manier van werken en duidelijkheid in de communicatie.

Menselijke maat

Wij willen vormgeven met een menselijke maat en sfeer creëren zodat de nieuwe leefomgeving er één is waar men graag verblijft.

Regulier onderhoud

Wij keren regelmatig terug op het dak om de dakbedekking te analyseren en mogelijk te verbeteren. Zo kun je blijven genieten van het groen.

Moderne techniek

Met MBO Rijnland ontwikkelen wij een digitaal meetinstrument met sensoren op het dak. Zo kan het effect van beplanting per uur via wifi en een app worden vastgelegd en geanalyseerd.

Support

Wij hebben diverse deskundigen met jarenlange ervaring in ons team. Wij kunnen daardoor snel schakelen en op alle vlakken adviseren en realiseren.

Ontdek voorgaande projecten

Wij kijken naar wat jij nodig hebt en ontzorgen je in het volledige proces.

Gemeenten, projectontwikkelaars, bouwaannemers, (zorg)instellingen, woningbouwverenigingen, recreatieterreinen en particulieren hebben vertrouwen in ons getoond.

projecten gerealiseerd
0 +
gemeentes groene daken aangelegd
0 +
Jaar ervaring in groene daken
0 +

Lid van Vereniging Bouwwerk Begroeners

We transformeren daken van kale, hete woestijnen naar groene plekken die niet alleen mooier, maar ook gezonder en duurzamer zijn.

Dat kunnen daken van particulieren, projectontwikkelaars, gemeenten of woningbouwverenigingen zijn. Daken van scholen, woontorens, parkeergarages en winkelcentra hebben vaak grote oppervlakken waar je veel winst kunt boeken op biodiversiteit en klimaatbeheersing.

Dirk Roosendaal

Oprichter Roosendaal Landscape BV

Effect groen dak

Ontdek nu de voordelen die een groen dak jou kan opleveren

Warm buiten, koel binnen

Een traditioneel bitumen dak kan een temperatuur bereiken van 70°C. Een begroeid dak behaalt 25°C. Bij een buitentemperatuur van 25-30°C ligt de binnentemperatuur minstens 3 à 4 °C lager dan een bitumen dak.

Minder opwarming en hitte stress in steden – Heat Island Effect

Steden warmen in de zomer sneller op dan onbebouwde gebieden en houden warmte langer vast. Begroeide daken en gevels hebben potentie de hittestress in een stedelijk gebied te verlagen met 2 tot 5°C.

Welbevinden werknemers

Diverse onderzoeken tonen aan dat in een groene omgeving stress vermindert, tevredenheid van personeel groter wordt, de duur van herstel na een operatie wordt verkleind en in het algemeen de gezondheid wordt verbeterd.

Verhoging biodiversiteit

Gebouwen zorgen voor verlies van leefgebied voor planten en dieren. Sedumdaken, maar zeker Triple B® daktuinen, trekken vlinders en insecten aan. Insectenetende stadsvogels – zwarte roodstaart, gierzwaluw en mussen – maken hier op hun beurt gebruik van. 

Groen in beperkte ruimte

In veel stadse wijken is ruimte voor groen in de bebouwde omgeving schaars. De daken in deze blokken, op achterhuizen of op winkels en bedrijven, bieden de kans om groen aan te leggen. De ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en waarde van gebouwen kan aanzienlijk toenemen.

Waterberging voor toenemende neerslag

Groene daken houden groeiende waterberging problematiek beheersbaar doordat ze regenwater tot 75% beter opvangen dan reguliere daken. Door geleidelijkere afgifte van water en gebruik van water door planten wordt het riool minder zwaar belast.

Subsidies voor organisaties

Subsidies zijn veranderlijk, hebben specifieke voorwaarden en kennen beperkte maximum toegekende budgetten. Controleer daarom altijd bij jouw gemeente of waterschap wat de meest recente ontwikkelingen zijn op subsidievlak of laat je adviseren door Roosendaal.

Waterschappen

Voor scholen, VvE's en woningbouwverenigingen kunnen waterschappen bedragen verstrekken voor groene daken.

Gemeente

Per gemeente verschilt de regeling voor subsidie op groene daken. Controleer wat jouw gemeente aanbiedt.

Fiscaal aantrekkelijk

Groene daken zijn een duurzame investering en komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

In het nieuws

Start met het vergroenen van je dak

Creëer een oase van groen, verbeter klimaatbeheersing in het pand en zet je in voor een duurzamere toekomst.