Ontdek de mogelijkheden

Type dakbedekking

SpongeTop waterretentiedaken

Samen met ACO realiseren wij sedumdaken met een hydrofiel drukvast steenwol voor berging van water.

Blauw/Groen dak

Brink2

Triple B® natuurdaken

Birds, Bees and Butterflies: het Triple B® concept is een verrijking voor mens, flora en fauna. Ook draagt het bij aan economische en milieuvraagstukken.​

Groen+ dak

akzo-1

GreenSteel ​Groene Gevels

Verticale begroeiing op wanden, voor zowel indoor als outdoor. Wordt door Roosendaal Landscaping gerealiseerd en onderhouden.

Niet van toepassing

Koningsplein4

Sedum en kruidendaken

De begroeiing van een sedumdak bestaat uit vetplantjes. Deze daken zijn gemakkelijk in het onderhoud en geschikt voor schuine daken.

Groen dak

Koningsplein1

Leefdaken

Groendaken gaan goed samen met gebruiksdoelen zoals sporten, zwemmen, urban farming of recreëren in een rooftop bar.

Rood dak

PLNT1

Multifunctionele daken - i.c.m. zonnepanelen

Met een goed legplan kan een groendak gecombineerd worden met zonnepanelen.

Geel dak

Sedum dak onder zonnepanelen bij project Museon van Roosendaal

SpongeTop waterretentiedaken

In samenwerking met ACO werken wij aan het realiseren van SpongeTop daktuinen. Hierbij wordt een sedumdak gecombineerd met een hyrdofiel drukvast steenwol (niet te verwarren met isolerend steenwol). 

Het heeft een zeer open structuur waardoor het een wateropnemend vermogen heeft van 95%. Steenwol met een dikte van 80 mm kan 74 liter water per m2 bufferen. Het materiaal heeft een capillaire werking waardoor het regenwater vasthoudt. 

Het groene dak substraat boven het steenwol heeft een capillaire werking die groter is dan steenwol, deze neemt water uit het steenwol op. 

Standaard heeft een ACO SpongeTop dak in combinatie met een sedumdak een buffercapaciteit van ca. 100 liter/m2. Bij toepassing van een dubbele waterbuffer kan dit opgevoerd worden tot ca. 150 liter per m2. 

Het maximale gewicht van een 100 liter regenwater bufferend ACO SpongeTop
dak is 135 – 140 kg/m2. Bij toepassing van een dubbele waterbuffer neemt dit
gewicht toe tot 200 – 205 kg/m2.

Voordelen:

  • In in staat om extreme regenbuien te bufferen
  • Voorkomt wateroverlast 
  • Minder “schoon” water wordt naar de rioolwaterzuiverig afgevoerd
  • Zoveel mogelijk van gebufferde regenwater verdampt ter plaatse ter verkoeling van de omgeving
Interesse in een SpongeTop waterretentiedak?

Vraag meer informatie op door te mailen naar: info@rlbv.nl

Interesse in een Triple B® natuurdak?

Vraag meer informatie op door te mailen naar: info@rlbv.nl

Triple B® natuurdaken

Het Triple B-concept is een verrijking voor mens, flora en fauna. Ook draagt het bij aan economische en milieuvraagstukken. Als vogels, bijen en vlinders zich in een omgeving manifesteren spreekt het over het bevorderde vestigingsklimaat van flora en fauna en ‘van onszelf’. 

Het Triple B-concept bestaat uit 3 pijlers, Biodiversiteit, Bodem & Water en Beleving & Bewustzijn.

B1: Biodiversiteit
Het Triple B-concept biedt mogelijkheden om in de ontwerpfase al te kiezen voor de juiste typen variatie in begroeiing, het creëren van luwte en open water in combinatie met gewenste ruimtelijke beleving en beeldkwaliteit. 

Deze variatie veroorzaakt dat meerdere soorten dieren geholpen worden door flora op het dak. Diverse vlinders en bijen in de (dak) tuin zijn een indicator voor een geslaagde biodiversiteit. 

Ook op persoonsniveau ervaar je meerwaarde van biodiversiteit. De versteende stad zorgt voor geluidsoverlast. Groen dempt het geluid en geritsel van bladeren verdrijft omgevingsgeluid. 

B2: Bodem en Water

Bodemleven en bodemstructuur vormen de basis voor een goede ontwikkeling van beplantingen. Het bodemleven zorgt vooral voor de afbraak van organisch materiaal. Bij al deze omzettingen komen afvalstoffen vrij, die op hun beurt dienen als voeding voor andere bodemorganismen en uiteindelijk voor de plant. De bodemstructuur bepaald de lucht en waterverhouding en de mate van waterberging. De bodem is dus een buffer van voedsel en water. 

De versteende stad zorgt voor wateroverlast. De bodem als buffer op begroeide daken gaat over enorme oppervlakten met een enorme bergingscapaciteit. Deze vochtige bodem met begroeiing koelt de stad op warme dagen.

B3: Beleving en Bewustzijn
Bewustzijn en bewustwording is essentieel. Als men bewust is van de klimaatproblematiek en van de voorgestelde oplossingen zijn we al een stap verder. Bewustwording begint bij jezelf. Vervolgens leidt een kleine verandering al tot duurzamer handelen. De natuur zien leven op een groen dak is stimulans om dit bewustzijn te creëren bij jezelf en de mensen in het pand. 

Diverse onderzoeken geven aan dat een ‘begroeide’ omgeving rustgevend werkt en leidt tot minder stress, betere concentratie, minder agressiviteit en meer geluksbeleving. Esthetiek, ontspanning, kwaliteit van ruimte zijn belangrijke hedendaagse wensen, maar ook ontmoeten, gemeenschap en groen zijn ontwikkelingen die allemaal samen te brengen zijn in en op een begroeid (be)leefdak.

GreenSteel ​Groene Gevels

Er zijn verschillende manieren om een groene gevel aan te leggen: met behulp van zelf klimmende planten, een klimconstructie, met bakken aan de gevel of een substraat dat aan de gevel is bevestigd. Deze laatste optie is over het algemeen duurder, omdat er meer onderhoud, bewatering en bemesting nodig is. 

Alleen als de planten in de volle grond staan, bijvoorbeeld in een geveltuin, draagt een groene gevel bij aan de stedelijke waterhuishouding doordat het water in de grond kan infiltreren.

Groene gevels hebben veel voordelen:

  • Ze houden regenwater vast en verdampen het later.
  • Als de gevelplanten grondgebonden zijn, kan aflopend regenwater in de grond infiltreren.
  • Planten houden de gevel koel in de zomer en niet-bladverliezende soorten isoleren in de winter.
  • Groene gevels bieden bovendien ruimte aan flora en fauna.
Interesse in een GreenSteel Groene gevel?

Vraag meer informatie op door te mailen naar: info@rlbv.nl

Interesse in een sedum en kruidendak?

Vraag meer informatie op door te mailen naar: info@rlbv.nl

Sedum en kruidendaken

De begroeiing van een sedumdak bestaat uit vetplantjes. Deze daken zijn gemakkelijk in het onderhoud en geschikt voor schuine daken.

Sedum is het type groendak bedekking die het meeste ingezet wordt als groendak. Dit kan goed gecombineerd worden met diverse kruiden voor verhoging van de biodiversiteit waarde. 

De type kruiden die ingezet worden zijn afhankelijk van de ligging van het dak en de hoeveelheid zon. 

Roosendaal kan volledig ondersteunen in het creëren van een groendak met sedum en kruiden.

Leefdaken

Groendaken gaan goed samen met gebruiksdoelen zoals sporten, zwemmen, urban farming of recreëren in een rooftop bar.

Zo is het groendak zowel functioneel, klimaatbestendig en een ontspannende plak om te verblijven. 

Roosendaal heeft al diverse projecten uitgevoerd waarbij recreëren hand in hand gaat met vergroening van de leefomgeving. Onder andere ‘The Roof’ rooftop bar van PLNT Leiden.

Interesse in een leefdak?

Vraag meer informatie op door te mailen naar: info@rlbv.nl

Interesse in een multifunctioneel dak?

Vraag meer informatie op door te mailen naar: info@rlbv.nl

Multifunctionele daken - i.c.m. zonnepanelen

Met een goed legplan kan een groendak gecombineerd worden met zonnepanelen en andere architectonische elementen.

Zo hebben wij in Vianen een parkeerdek vergroend in combinatie met zitplaatsen. Ook is er op het dak van Museon een goed voorbereid plan gemaakt met de plaatsing van het sedum in combinatie met zonnepanelen. 

Of sedum samen gaat met zonnepanelen hangt of hoe (dicht) de zonnepanelen worden geplaatst en hoe hoog de zonnepanelen worden geplaatst. Een goed legplan met de intentie om ook sedum een kans te geven is belangrijk om teleurstelling door verdroging en grasvorming onder en rondom zonnepanelen te voorkomen.

Start met het vergroenen van je dak

Creëer een oase van groen, verbeter klimaatbeheersing in het pand en zet je in voor een duurzamere toekomst.